ახალი და მიმდინარე პროექტები, გრანტები...

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 120 ჩანაწერი

GEclose2EU

ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან

შვედეთის მხარდაჭერით საქართველოში ახალი პროექტი „ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან“ დაიწყო. პროექტს ახორციელებს „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი“ (EPRC) სააგენტო „აწარმოე საქართველოსთან“ თანამშრომლობით.

უნიკალური კოდი: 000209
საიტზე დამატებულია: 17-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 01-10-2021
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს საზღვრებს გარეთ
სფერო: აგრო, სასამელი და საკვები პროდუქტები
სექტორი: სხვა

USAID

ტექნიკური დახმარების პროგრამა აგრობიზნესებისთვის

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სოფლის მეურნეობის ხუთწლიანი პროგრამის მიზანია, მდგრადი საბაზრო სისტემების დანერგვის გზით, წაახალისოს სოფლის მეურნეობის იმ დარგების განვითარება, რომლებსაც გააჩნია სამუშაო ადგილების შექმნისა და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების (MSME) შემოსავლების ზრდის მკაფიო პოტენციალი.

უნიკალური კოდი: 000200
საიტზე დამატებულია: 05-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

ევროკავშირი (EU)

მომავლის სანდო სერვისები უსაფრთხო და საიმედო გლობალური ტრანზაქციებისთვის – FutureTrust

პროექტი მიზნად ისახავს, შიდა ბაზარზე ელექტრონული ტრანზაქციებისთვის ელექტრონული იდენტიფიკაციის (eID) და სანდო მომსახურებათა შესახებ (eIDAS) ევროკავშირის 2014 წლის №910 რეგულაციის პრაქტიკულ დანერგვას ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ.

უნიკალური კოდი: 000199
საიტზე დამატებულია: 05-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: საქართველოს საზღვრებს გარეთ
სფერო: ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა მედია
სექტორი: სხვა

ევროკავშირი (EU)

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის სერვისი მიწოდება

ცენტრალიზებული, ვებ-გვერდზე დაფუძნებული და მარტივად გამოსაყენებელი მომსახურების გაწევა ელექტრონულ დოკუმენტებზე განხორციელებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერების/შტამპის უტყუარობის დასადგენად.

უნიკალური კოდი: 000198
საიტზე დამატებულია: 05-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა
სექტორი: სხვა

USAID

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით ურთიერთობებში სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

პროექტი უზრუნველყოფს ქალთა და ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ უმცირესობათა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გზით.

უნიკალური კოდი: 000197
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-07-2019 ვადა იწურება
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება უფლებები
სექტორი: სხვა

USAID

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA) - პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვე-პროექტი

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000195
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-03-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: უფლებები
სექტორი: სხვა

USAID

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI) - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000194
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-03-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: უფლებები
სექტორი: სხვა

USAID

CRRC საქართველო - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

CRRC საქართველო ეხმარება PROLoG-ს დასახული მიზნების მიღწევაში, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000191
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-03-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: უფლებები
სექტორი: სხვა

მედია ცენტრი კახეთი

ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოქალაქეების გაძლიერების, სათემო მობილიზაციისა და ადვოკატირების გზით, თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშეწყობას

უნიკალური კოდი: 000189
საიტზე დამატებულია: 01-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 29-02-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
სექტორი: სხვა

დემოკრატიისა და განითარების კავკასიური ინსტიტუტი (CIPDD)

ორ მუნიციპალიტეტში მრჩეველთა საბჭოს და მოქალაქეების თანამშრომლობის მოდელის შემუშავება და პილოტირება

ბოლნისისა და ქედას ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვან მუნიციპალიტეტებში თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშესაწყობად, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია გააძლიერებს ახლად შექმნილ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოებს, რათა მათ უკეთ შეძლონ მუნიციპალურ დონეზე პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000188
საიტზე დამატებულია: 01-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 25-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
სექტორი: სხვა
სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ