საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - გამოყენებითი კვლევები
ნავიგატორი
1365


შოთა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - გამოყენებითი კვლევები

უნიკალური ნომერი: 000180

პროექტის მიზანი:

გამოყენებითი მეცნიერებების სფეროში საქართველოში არსებული პოტენციალის გამოვლენა და ინოვაციური სამეცნიერო პროექტების დაფინანსებაა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინოვაციური კვლევების გამოვლენას, რომელთა შედეგად მიღებულ მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტზე მოთხოვნაა ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო ბაზარზე და პასუხობს ახალი ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში არსებული პრობლემების გადაჭრას. გათვალისწინებულია კვლევის შედეგების გამოყენების რეალურობა და მდგრადობა, ასევე მომავალში მისი კომერციალიზაციის პოტენციალი. კვლევას შედეგად უნდა მოჰყვეს, სამრეწველო ნიმუშის/პროტოტიპის სახით, ახალი/გაუმჯობესებული პროგრამული უზრუნველყოფის, მასალების, სამკურნალო საშუალების, მოწყობილობის, კონსტრუქციის და ა.შ. შექმნა და შესაბამისი ტექნოლოგიის შემუშავება/სრულყოფა. კონკურსი აფინანსებს მხოლოდ პროექტის კვლევით ნაწილს, თუმცა ამ მიმართულებით ფონდი თანამშრომლებს ერთობლივი დაფინანსების პრინციპით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან (GITA) და ინტელექტუალური საკუთერების სააგენტო „საქპატენტთან“, რათა მოხდეს კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის ხელშეწყობა და ახალი ტექნოლოგიების საავტორო უფლებების მოპოვების და დაცვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. გამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურსი ხელს შეუწყობს კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნას, კვლევის შედეგების მიახლოებას საერთაშორისო სტანდარტებთან, კვლევების ინტერნაციონალიზაციასა და გამოყენებითი კვლევების თვალსაზრისით საერთაშორისო სამეცნიეო ქსელში ინტეგრაციას, ინოვაციების გამოვლენასა და სამეცნიერო კვლევების კომერციალიზაციას, ასევე, კვლევების ინტეგრაციას უმაღლეს განათლებაში, ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვით კვლევაში მათი სამეცნიერო პოტრენციალის ზრდას.


კონკურსის სამიზნე ჯგუფები: საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ­ლებები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

ხანგრძლივობა: გამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურსის პირობებით კვლევითი პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 12- 24 თვეს.

კონკურსის კოორდინატორები: ნ.გვერწითელი; დ. ჩიჩუა


დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს : http://www.rustaveli.org.ge/geo/gamokenebiti-kvlevebi

დამატებულია: 31-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 30-01-2024

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 988 დღე;






04-05-2021

კონკურსი ჩაის შესაფუთი დანადგარების შესყიდვაზე

24-01-2019

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

26-02-2020

ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტი (TTPP)

17-02-2019

ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან

17-02-2019

ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან

04-05-2021

კონკურსი ჩაის შესაფუთი დანადგარების შესყიდვაზე

24-01-2019

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

26-02-2020

ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტი (TTPP)


სიახლეების გამოწერა



















Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ