ახალი და მიმდინარე პროექტები, გრანტები, სოფლის მეურნეოაბა, დაფინანსება

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

პროექტები გრანტები პროექტი გრანტი სოფლის მეურნეობა

სპროექტები სოფლის მეურნეობის პროექტები დაფინანსება გადამუშავება წარმოება ხელშეწყობა ბიზნეს გეგმის მომზადება

ბიზნეს გეგმის შედგენა გრანტი გრანტები საგრანტო დაფინანსება პროექტი საგრანტო აგრო გრანტები გრანტები სოფლის მეურნეობაში

proeqtebi grantebi proeqti granti soflis meurneoba
soflis meurneobis dafinanseba sagranto agro
სოფლის მეურნეობის განვითითარება ბიზნეს გრანტები სოციალური პროექტები
projects.org.ge
projects.org.ge
ნავიგატორი
87 მიმდინარე პროექტი

აწარმოე საქართველოში

მიკრო და მცირე მეწარმეობა 2020

სახელმწიფო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება ნებისმიერ სრულწლოვან საქართველოს მოქალაქეს, როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც. . .

უნიკალური კოდი: 000793
საიტზე დამატებულია: 17-10-2020
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 25-10-2020 ვადა იწურება
რეგიონები: თბილისი; აფხაზეთი; აჭარა; გურია; იმერეთი; კახეთი; მცხეთა-მთიანეთი; რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი; სამცხე-ჯავახეთი; ქვემო ქართლი; შიდა ქართლი;
სფერო: აგრო, სასამელი და საკვები პროდუქტები; ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა, ვაჭრობა; სხვა; ტურიზმი; სტარტაპი;
სიახლეების გამოწერაპროექტებს ვადა ეწურებათ

პროექტებს ვადა ეწურებათ

აწარმოე საქართველოში

მიკრო და მცირე მეწარმეობა 2020

სახელმწიფო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება ნებისმიერ სრულწლოვან საქართველოს მოქალაქეს, როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც. . .

უნიკალური კოდი: 000793
საიტზე დამატებულია:17-10-2020
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 25-10-2020
რეგიონები: თბილისი; აფხაზეთი; აჭარა; გურია; იმერეთი; კახეთი; მცხეთა-მთიანეთი; რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი; სამცხე-ჯავახეთი; ქვემო ქართლი; შიდა ქართლი;
სფერო: აგრო, სასამელი და საკვები პროდუქტები; ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა, ვაჭრობა; სხვა; ტურიზმი; სტარტაპი;

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ